Ubezpieczyć można się na wiele sposobów. Dziś porozmawiamy o rodzajach ubezpieczeń społecznych. Jakie są? Co nam dają? Jakie korzyści przynoszą? Komu przysługują? Które są obowiązkowe? Zapraszamy do zapoznania się z tekstem! 

Czym są ubezpieczenia społeczne? 

Ubezpieczenia społeczne to te, które przysługują pracownikom i ich rodzinom w niektórych przypadkach, takich jak choroba, niezdolność do pracy, śmierć, a także macierzyństwo. 

To wszystkie ubezpieczenia, które mają zapewnić ludziom wsparcie w przypadku, gdy nie są w stanie sami się utrzymać. 

Jakie są rodzaje ubezpieczeń społecznych? 

W Polsce wyróżniamy następujące rodzaje ubezpieczeń społecznych: 

  • Ubezpieczenia emerytalne
  • Ubezpieczenia rentowe
  • Ubezpieczenia chorobowe
  • Ubezpieczenia wypadkowe. 

W przypadku ubezpieczeń emerytalnych możemy liczyć na wsparcie po osiągnięciu odpowiedniego wieku. Ubezpieczenie rentowe przysługuje nam, gdy nie jesteśmy zdolni do pracy bądź zmarł żywiciel rodziny; gdy trwale straciliśmy zdolność wykonywania zawodu. Ubezpieczenie chorobowe to ubezpieczenie w przypadku, gdy pracownik lub osoba z jego rodziny choruje i wymaga opieki. Przysługuje również, gdy na świat przyjdzie dziecko. Ubezpieczenia wypadkowe z kolei, gdy cierpimy na chorobę spowodowaną pracą lub zdarzył nam się wypadek przy pracy, zdarzenia losowe, które uniemożliwiają nam dalszą pracę. 

Komu przysługuje ubezpieczenie społeczne? 

Ubezpieczenia społeczne przysługują każdemu pracownikami i członkom ich rodziny. Mogą liczyć na nie osoby na umowie o pracę i zleceniu (w przypadku chorobowego – dobrowolnie, pozostałych – obowiązkowo), duchowni, osoby podczas kary pozbawienia wolności, sprawujący opiekę nad dziećmi. 

Co jest ważne? Nie jest możliwe zrezygnowanie z płacenia składek rentowych i emerytalnych. Dlatego właśnie każdy pracownik jest zabezpieczony! 

Posiadając jednak ubezpieczenie społeczne nie wolno zapominać o tym, jak ważne są ubezpieczenia firmy i ubezpieczenia dla biznesu. Są one niezbędne i pomagają pracodawcom samym być zabezpieczonymi – a także w ten sposób dodatkowo dbają o swoich pracowników. 

Nasz ubezpieczyciel PZU Gdynia z pewnością dobierze dla Ciebie odpowiednią ofertę, z zadowalającą Cię wysokością składki. Pamiętajmy – należy być dobrze zabezpieczonym podczas kryzysu!

Kalkulator, Obliczanie, Ubezpieczenia, Finansów

Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc – agent PZU Gdynia będzie dla Ciebie dostępny w dogodnym dla Ciebie terminie, aby rozwiać wszystkie wątpliwości i podzielić się fachową wiedzą i radami. 

Ocena

test

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]