Wybierając ubezpieczenie mieszkania, warto zwrócić uwagę na informacje, jakie są zawarte w umowie. Każda firma bowiem posiada inne zasady oraz standardy ubezpieczenia. Ubezpieczenie mieszkaniowe obejmuje zarówno ubezpieczenie mieszkania, domu, jak i domu w budowie. Wielu z nas zastanawia się, co tak naprawdę jest ważne przy podpisywaniu umowy u Agenta . Podpowiadamy jak najlepiej wybrać ofertę dostosowaną do własnych potrzeb.

Zakres polisy

Wybierając ubezpieczenie mieszkania, domu, czy ubezpieczenie majątkowe, głównym czynnikiem, na jaki trzeba zwrócić uwagę, jest zakres ubezpieczenia. Jest to zbiór podstawowych czynników i zdarzeń, od których firma ubezpieczeniowa nas zabezpiecza. Ubezpieczenie może obejmować nie tylko podstawowe elementy zabudowy, ale także lokatorów, ruchomości, jak i konkretne zagrożenia. Samemu można dobrać dodatkowe pakiety, które po wykupieniu będą nas chronić od niecodziennych i nie tak często spotykanych wydarzeń. 

Ubezpieczenie mieszkania oraz domu może zawierać różnice w umowie ubezpieczeniowej, ponieważ zakres niebezpieczeństw, jakie mogą nas spotkać w poszczególnych miejscach, się różni. W mieszkaniu nie może dojść do podtopienia, lecz w domu jednorodzinnym na terenie zalewowym już owszem. Patrząc na mieszkania natomiast, może w nich dojść do zalania mieszkania ze strony sąsiadów. Przy ubezpieczeniach domu, pod uwagę brana jest także działka, na której nieruchomość się znajduje, oraz inne elementy znajdujące się na niej.

Wysokość składki

Wysokość składki, jaką zapłacimy za ubezpieczenie, jest zależna od wielu czynników. Składają się na nią rodzaj ubezpieczenia, zakres obwiązywanych zdarzeń losowych, czas trwania polisy oraz dodatkowe rozszerzenia umowy. Każdy indywidualnie dobiera pakiety obowiązującej umowy, wskazuje wartość ubezpieczenia i ustala czas trwania polisy, zatem tylko od nas i elementów, jakie chcemy ubezpieczyć, zależy wysokość opłacanej składki ubezpieczeniowej.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to kwota, jaką otrzymamy w razie wystąpienia zdarzenia objętego umową. Jest ona zawarta w umowie ubezpieczenia . Kwota ta powinna być odzwierciedleniem realnej kwoty wartości domu bądź mieszkania wraz z objętym ochroną sprzętem czy innymi elementami stałymi, bądź ruchomymi. Wysokość ubezpieczenia obliczana jest na różne sposoby, natomiast najczęściej zwyczajnie oblicza się wartość odtworzeniową, która pozwoli doprowadzić własność do stanu pierwotnego, sprzed danego zdarzenia.

Wyłączenia odpowiedzialności

Przed wyborem ubezpieczenia domu, warto sprawdzić jakich zdarzeń nie obejmuje polisa. Informacje te są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Wyłączenia umowy obejmują zarówno umowy podstawowe, jak i rozszerzone. Należy pamiętać, że ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli zniszczenia będą wynikiem celowego działania osób ubezpieczonych, bądź należących do tego gospodarstwa, a także są wynikiem rażącego niedbalstwa.

Ocena

test

Get a Free Quote Today!

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]